Till senaste kommentaren

Vad menas med krisläge och vilka kriterier ska vara uppfyllda?

Vad menas med krisläge och vilka kriterier ska vara uppfyllda?
Mikaela

Kommentarer

  • Med krisläge avses i detta avtal en sådan händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, ett landsting/region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

    Exempelvis kan det vara ett krisläge som hotar sjukvårdsverksamheten och är av den art att det krävs omedelbara insatser för att hindra eller minska krisen. Det sista kriteriet innebär krisen har en så omfattande och har avgörande påverkan på personalförsörjningen att det inte går hantera med de medel och personalresurser som finns att uppbringa.
    Pontus Warg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.