Omställningsstudiestöd och karriärbyte

Hejsan.
Jag är idag utbildad socionom och arbetar som kurator inom hälso-och sjukvården. Jag har funderingar kring att byta bana i arbetslivet mot personalvetare/HR.

Jag funderar lite kring hur sannolikt det är att jag skulle kunna omfattas av omställningsstödet för att studera upp kurser för att stärka min kompetens mot HR (har inom socionomutbildningen redan 30 hp inom organisation, ledarskap och arbetsrätt). Eller är det svårt att konkurrera om jobben om man inte har läst ett helt PA-program?
AnnaLena

Kommentarer

 • Tack för ditt mejl. Det nya omställningsstudiestödet träder i kraft 1 oktober. Du ansöker om stödet via CSN, men det är den omställningsorganisation som du tillhör som sedan rekommenderar CSN utifrån om din sökta utbildning kan anses "stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden". Eftersom reformen är ny har vi ingen praxis över hur CSN fattar beslut kring vem som beviljas omställningsstudiestödet - så jag uppmuntrar dig att ansöka och se hur beslutet blir. Här hittar du mer information: https://akademssr.se/lon-karriar/omstallningsstudiestod

  Med det sagt, att som du komplettera din utbildning för att kunna arbeta med HR-arbetsuppgifter anser vi som förbund vara ett bra exempel på kurser som stärker din ställning på arbetsmarknaden som individ. För oss som fackförbund blir detta viktigt att följa nu när reformen träder i kraft, så att du och våra andra medlemmar kan ta del av omställningsstudiestödet utifrån hur den är tänkt att fungera.

  Att ha studerat ett PA-program ger såklart fördelar i konkurrensen om HR-jobben, men är inget "oöverstigligt hinder" för att arbeta med HR. Det finns gott om exempel på HR-medarbetare som har en annan utbildningsbakgrund eller som plockat ihop sin egen examen. Du har dessutom en gedigen utbildning i botten och redan 30 hp inom organisation, ledarskap och arbetsrätt. Mitt förslag till dig är därför att kontakta en studie- och yrkesvägledare vid det universitet som du har tänkt studera vid för att se vilka kurser som du eventuellt behöver komplettera med. Samtidigt kan du redan nu om du vill testa att söka HR-tjänster. Var bara noga med att lyfta fram kurser och arbetslivserfarenhet som är relevanta för den sökta tjänsten.

  Allt gott och lycka till med din nya yrkesinriktning!

  Med vänlig hälsning
  Maria Fladvad, Ombudsman  Mona Anderson Organisationssekreterare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.