Till senaste kommentaren

Olovlig frånvaro från jobb pga. stängda skolor?

Kan det bli fråga om olovlig frånvaro om den anställde är hemma p.g.a. stängda skolor?
Marie

Kommentarer

  • Olovlig frånvaro kan utgöra saklig grund för uppsägning. Den anställde behöver därför tydligt och så snart det är möjligt förklara situationen för arbetsgivaren, d.v.s. att man behöver stanna hemma och ta hand om barnen p.g.a. att skola/förskola beslutat stänga verksamheten. Förbundets inställning är att den anställde som meddelat arbetsgivaren och klargjort skälen för att behöva vara hemma har laga förfall, och därför inte gör sig skyldig till sådan olovlig frånvaro som utgör saklig grund för uppsägning. En anställd som tydligt förklarat situationen för arbetsgivaren, och stannar hemma för att ta hand om sina barn, ska inte heller bedömas ha självmant lämnat sin anställning (egen uppsägning). Obs att den anställde ska kunna styrka skälet till frånvaron. Arbetstagarna kan behöva lämna intyg till arbetsgivaren från t.ex. rektor om att skola/förskola är stängd.
    Pontus Warg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.