Till senaste kommentaren

Hur ansöker jag om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation?

Hur gör jag för att ansöka om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation?
Fredrik

Kommentarer

 •  Socialstyrelsens hemsida kan du ansöka via e-tjänst eller genom att skriva ut en ansökningsblankett.

  De här handlingarna behöver du skicka med:

  - Kopia på examensbevis (finns på www.antagning.se)

  - Intyg om ev relevant vidareutbildning

  - Tjänstgöringsintyg som visar din anställningstid, tjänstetitel, tjänstgöringsgrad och att du arbetat inom hälso- och sjukvården. Det kan du få från lönekontoret eller personalenheten.

  - Intyg om att du arbetat med kurativa arbetsuppgifter där det bör stå att du självständigt har utrett och bedömt individers sociala situation i vård- och omvårdnadssituationer. Be din närmaste chef eller ev chefskurator skriva några rader om dina arbetsuppgifter.

  Här är ett exempel: XX huvudsakliga arbetsuppgifter består av självständigt psykosocialt behandlingsarbete där utredningar och bedömningar av individers sociala situation ingår, liksom rådgivning och samtalsstöd till patienter och närstående. Arbetets övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter och närstående att kunna hantera en förändrad livssituation vid utredning av symptom, akut eller kronisk sjukdom, skada eller i livets slutskede. I arbetsuppgifterna ingår även att vara del av ett multidisciplinärt vårdteam då XX i egenskap av kurator har ett helhetsperspektiv på patientens och närståendes behov utifrån en teoretisk och klinisk psykosocial kompetens.
  Pontus Warg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.