Etisk kod för socialarbetare

Hej! Jag är socionomstudent och skulle gärna vilja ha den trycka versionen av ”Etik i socialt arbete: Etisk kod för socialarbetare”. Finns det möjlighet att köpa en utgåva utan att man är medlem? Hälsningar Kajsa 


Kajsa

Kommentarer

 • Hej Kajsa,
  Tack för din fråga!

  Kul att du är intresserad av vår skrivelse Etisk i socialt arbete, du kan ladda ner den som PDF-fil här.

  Återkom till oss om du istället skulle önska få den i tryckt form.
  Zara Hammarberg Assistent
 • Hej! Jag är oldschool och vill gärna ha den i tryckt form. Hälsningar Kajsa
  Kajsa
 • Hej Är det lämpligt att en psykoterapeut grundutbildning socionom vittnar i en vårdnadsprocess 2 barn inblandade 3 0ch 6 år gamla. Socionomen har redan vittnat till sin patients fördel. Slutförhandling är imorgon. Finns det några etiska regler för dessa tillfällen?
  Tacksam för svar Helena Ekergård är involverad i processen då min man ska vittna.
  Helena Ekergård
 • Hej Helena!

  I Sverige har vi en allmän vittnesplikt som gör att vi är skyldiga att vittna om vi blir kallade. Akademikerförbundet SSR kan inte uttala oss om vad som är lämpligt i ett enskilt fall. Det beror också på i vilken roll psykoterapeuten har träffat föräldern. I familjerådgivning gäller annan lagstiftning än HSL.
  Josefine Johansson Ombudsman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.