Till senaste kommentaren

Ersättning för anvisat arbete enligt Krislägesavtalet?

Vilken ersättning får jag om jag blivit anvisad arbete enligt Krislägesavtalet?
Julia

Kommentarer

  • Om avtalet tillämpas behåller du din månadslön samt en krisersättning motsvarande 120 procent av din lön per timme för arbetad tid. Ifall särskild nödfallsövertid tas ut höjs krisersättningen till 150 procent.

    Om du omfattas av annat kollektivavtal än HÖK/ÖLA eller anställs särskilt enligt en särskild kollektivavtalsreglerad tidsbegränsad anställning, för visst arbete utgår ersättning per timme som fastställs i samråd med arbetsgivaren samt ytterligare en krisersättning motsvarade 120 procent av arbetstagarens timlön eller om särskild nödfallsövertid tas ut höjs krisersättningen till 150 procent.

    Restidsersättning och traktamente enligt Trakt T kan även utbetalas.
    Pontus Warg
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.