Till senaste kommentaren

Vem ska utreda kränkande särbehandling?

Hej,
Jag är chef över en ganska stor avdelning och har fem enhetschefer under mig. Efter att en av mina enhetschefer, i samråd med mig och HR, delat ut en skriftlig varning till en medarbetare så har nu medarbetaren anmält enhetschefen för kränkande särbehandling.

Det är en obehaglig situation och jag förstår att det är bråttom att utreda detta. Men vem ska göra utredningen? Min chef tycker att jag ska göra det och eventuellt ta hjälp av HR. Jag tycker det känns tveksamt och en aning obehagligt.

Vad tycker ni och vad finns det för regler kring detta?
Peter

Kommentarer

 • Hej Peter

  Om en anmälan om kränkande särbehandling lämnats in är det som du säger bråttom att utreda, men även att åtgärda. Det är också viktigt att anmälningen tas på allvar, oavsett vad som förorsakat den.

  Det är arbetsgivarens ansvar att utredningen görs, därmed inte sagt att du som chef ska göra den. Det krävs goda kunskaper för att på ett adekvat sätt genomföra en utredning, och därför rekommenderar vi att man tar hjälp av en professionell och oberoende utredare från t ex företagshälsovården. I många fall finns utredningskompetensen på HR-avdelningen, men vi rekommenderar ändå att man tar hjälp utifrån, särskilt när det är en chef som är involverad. Men ta hjälp av HR för att hitta en bra utredare och för att formulera utredningsuppdraget.

  Det är också viktigt att både den som är anmäld och den som anmäler får stöd. Även arbetsgruppen kan behöva stöd för att hantera situationen. Var öppen för att olika människor behöver olika sorters stöd och i olika omfattning!

  Oavsett vad utredningen kommer fram till behöver ni ha en plan för ert fortsatta arbete med OSA, dvs se över rutiner, handlingsplaner mm. Men ni kan också behöva arbeta med både ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling. Ibland kan utredaren föreslå åtgärder, men ni kan också ta hjälp av någon annan. Glöm inte att involvera den lokala skyddsorganisationen! Var också beredd på att det kan komma att behövas omfattande insatser för att komma tillrätta med arbetsklimatet och för att säkerställa en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare.

  Ring gärna till Chefsrådgivningen på 08-617 44 00, knappval 3, så kan vi diskutera hur ni ska hantera situationen. Du kan också maila oss på chef@akademssr.se. Vi har öppet vardagar 8-17.


  Helena Nicklasson Chefsförhandlare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.