Sociala medier och arbetsrätten

Finns det någon form av riktlinjer (arbetsrättsliga eller etiska) som man bör förhålla sig till i inlägg som man gör på sociala medier som berör arbetsgivaren/arbetsmiljö/arbetsbelastning mm? Eller kan en arbetstagare lägga ut vad den vill på sina sociala medier oavsett hur arbetsgivare/arbete framställs?
Anna

Kommentarer

 • Hej, svaret är både ja och nja och nej!

  Det beror t ex på vad man skriver och när man gör det. Jag rekommenderar alla arbetsplatser att ha en klar och tydlig policy om sociala medier på jobbet. Det måste vara tydligt om man t ex får använda arbetsgivarens datorer och mobil för att dela saker på sociala medier samt om man får göra det under arbetstid.

  Man behöver också ha en diskussion om vad man bör tänka på när man ägnar sig åt sociala medier på sin fritid.

  Att kritisera sin arbetsgivare på sociala medier kan under vissa förutsättningar vara tillåtet men kan också kunna betraktas som lojalitetsbrott. Sociala medier är att jämställa med det offentliga rummet. Det är inte en privat diskussion runt köksbordet, det är ett offentligt uttalande. Argumentet att det är en privat sida håller inte.

  Yttrandefriheten gäller visserligen för alla, men kravet på lojalitet med arbetsgivaren är omfattande. Lojalitetsplikten innebär att du inte får skada din arbetsgivare. Det handlar både om ekonomisk skada och förtroendeskada.

  Inom offentlig sektor väger dock yttrandefriheten tungt. Är du offentligt anställd har du, som andra medborgare, rätt att tycka till om den offentliga verksamheten. Men ju högre upp i hierarkin du kommer, desto starkare blir lojalitetsprincipen. Det vill säga som kommunal handläggare får du kritisera den kommunala verksamheten i sociala medier, men som förvaltningschef ska du förmodligen inte gå ut och kritisera densamma. I alla fall inte innan du lyft problemen internt.

  Är du anställd av ett privat företag väger lojalitetsprincipen mycket tyngre. Att diskutera företagets varande och göranden i sociala medier kan vara ett lojalitetsbrott vilket i slutändan kan leda till uppsägning.

  Den sk visselblåsarlagen från 2017 innebär att anställda har rätt att påtala allvarliga brister på arbetsplatsen, även i sociala medier, och det gäller både offentligt och privat anställda. Huvudprincipen är dock att du först ska ha tagit upp missförhållandena internt. Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemen kan du ha rätt att påtala detta offentligt.

  Har du frågor och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta vår Rådgivning eller Chefsrådgivning.

  Rådgivningen når du på 08-617 44 00, knappval 2,
  Chefsrådgivningen har knappval 3

  Helena Nicklasson Chefsförhandlare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.