Till senaste kommentaren

Kan krislägesavtalet aktiveras och hur ska det hanteras?

Kan krislägesavtalet aktiveras och hur ska det hanteras?
Jörgen

Kommentarer

  • Krislägesavtalet kan aktiveras vid ett krisläge som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i kommuner och regioner. Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot.
    För att binda avtalet mellan lokala parter ska en LOK (lokalt kollektivavtal) tecknas med lokal förhandlare med fullmakt för varje kommun eller region. Finns inte förtroendevalda med fullmakt lokalt sker avtalstecknande med central ombudsman.
    Krislägesavtalet kan aktiveras och börja tillämpas först efter ett särskilt beslutsförfarande hos SKL och Sobona. Det som ligger till grund för bedömningen är ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Om krislägesavtalet aktiverats kan avtalet tillämpas på enskild arbetstagare först efter särskild anvisning från arbetsgivaren. Förbundet har noterat att det börjat dyka upp lokala varianter på ”krisavtal”. Förbundets syn som också torde vara vår centrala motparts är att det inte ska upprättas lokala modeller med liknande innehåll. Om det ska upprättas lokala avtal så ska de bygga på kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser och de lokala behov som kan behöva anpassas.
    Pontus Warg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.