Ersättning vid sjukskrivning

Jag undrar om det finns något liknande inkomstförsäkringen som går in när man är sjukskriven?
Sofia

Kommentarer

 • Hej Sofia!
  Du som är anställd inom kommunal sektor omfattas av ett kollektivavtal(= ett slags förmånspaket med förmåner utöver lagstiftade förmåner, som vi förhandlat fram) där det bland annat finns en avtalsförsäkring, AGS-KL som ger dig extra ersättning vid längre tids sjukskrivning, mm. Läs mer om den här:https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/sa-fungerar-forsakringen-vid-sjukskrivning/
  Den har du alltså "automatiskt" som kommunanställd. Du kan också få mer info av din arbetsgivare/HR-/personalkontor om detta. 

  Utöver det kan du via Akademikerförsäkring själv välja att teckna en privat sjukförsäkring om du önskar. Läs mer om den här:https://www.akademikerforsakring.se/vara-forsakringar/sjukforsakring/

  Mona Anderson Organisationssekreterare
 • Hej,
  gäller inkomstförsäkringen SSR vid aktivitetsersättning?( vid inskrivning på AF
  PMV
 • Nej, inkomstförsäkringen gäller endast vid utbetalning från a-kassan, inte från Försäkringskassan.
  Eva Gren
 • Fick veta via AF att a- givaren måste godkänna ' tjänstledighet för att söka annat arbete, pga hälsoskäl" reglerat i kollektivavtal. 
  Jag har kollat m ssr- ombud och de känner inte till detta. Gäller efter d.180 dagen.
  Någon som vet mer?
  Godkänner a- kassan detta?
  PMV
 • Hej

  Du kan ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för att söka annat arbete, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver samarbeta med varandra (och du ska vara delaktig förstås) för att göra en överlämning.
  Eva Gren
 • Detta gäller pga hälsoskäl. Har ni lagrummet i kollektivavtalet?
  Det gäller inte vanligt skäl att söka tjl. som a,- givare kan neka. Detta kan a- givare ej neka till.
  PMV
 • Hej!

  Jag hoppas jag förstått din fråga och situation rätt.

  Det finns en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Bifogar länken till lagen. Bifogar också en länk till SKR:s information som är ganska lättläst och informativ.

  Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. T ex att du varit sjuk (haft "nedsatt arbetsförmåga") i minst 90 dagar och att du har ingått anställningsavtalet med en annan arbetsgivare mellan dag 91 till dag 180 i din sjukdom. Har du gjort det spelar det ingen roll när du börjar. Men du ska begära ledigt senast 14 dagar innan du ska börja och har sedan rätt att vara ledig i 12 månader.

  Det krävs inget särskilt kollektivavtal för att man ska ha den här rätten. Däremot sägs det att man kan göra avvikelser från lagen i ett centralt kollektivavtal, vilket är detsamma som ett avtal mellan SKR (som är kommunernas arbetsgivarorganisation) och fackförbunden. Alltså inte hos din kommun, utan det ska i så fall gälla i alla kommuner.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2008565-om-ratt-till-ledighet-for-att-pa_sfs-2008-565

  https://skr.se/download/18.4aa1dc1e1653a5317a02467a/1534429440465/08049.pdf

  Hoppas det här var det du frågade om. Annars ber jag dig ringa till vår rådgivning. Ibland är det lättare att ta det muntligt.

  Önskar dig en fin kväll/ Peo
  Peo Sundberg Ombudsman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.